Werkwoorden voltooid deelwoord - 007

Vul de werkwoorden in. Klik dan op "nakijken" om de antwoorden te controleren.

Klik hier voor het werkwoordenschema.

Klik hier voor meer oefeningen.
1) (ophalen) Na de rekenles werden de boeken en schriften .

2) (bonzen) 's Middags werd er opeens hard op het raam .

3) (beroven) Die winkel is nu al drie keer achter elkaar .

4) (verpakken) Het vleesbeleg is in plastic.

5) (dansen) Heb jij wel eens de tango ?

6) (straffen) Mare vond het gemeen dat zij werd .

7) (trakteren) Wat goed dat je op iets gezonds hebt !

8) (beschermen) De welpen werden door de leeuwin .

9) (sparen) Als je genoeg hebt , kan je die nieuwe telefoon kopen.

10) (werken) Vind je zelf dat je hard genoeg hebt ?