Werkwoorden voltooid deelwoord - 006

Vul de werkwoorden in. Klik dan op "nakijken" om de antwoorden te controleren.

Klik hier voor het werkwoordenschema.

Klik hier voor meer oefeningen.
1) (botsen) Bij de kruising zijn twee auto's op elkaar .

2) (herkennen) Door je nieuwe kapsel heb ik je niet .

3) (zoeken) We hebben lang naar mooie gordijnen.

4) (schrikken) Wies is erg van dat slechte nieuws.

5) (lachen) Bij de voorstelling werd er hard door het publiek.

6) (verhuizen) Hoeveel kinderen uit jouw groep zijn er dit jaar ?

7) (krijsen) De kat heeft geblazen en toen de hond binnenkwam.

8) (aankondigen) Wanneer werd dat optreden ?

9) (branden) Het kampvuur heeft nog lange tijd .

10) (stoven) De kip werd voor het diner in de oven .