Werkwoorden tegenwoordige tijd - gebiedende wijs - 004

Vul de werkwoorden in. Klik dan op "nakijken" om de antwoorden te controleren.

Klik hier voor het werkwoordenschema.

Klik hier voor meer oefeningen.
1) (aannemen) dat maar van mij aan.

2) (smakken) niet zo tijdens het eten!

3) (laten) maar!

4) (volgen) mij!

5) (slaan) zo snel mogelijk op de knop.

6) (uitlachen) me niet uit!

7) (rijden) voorzichtig!

8) (neerleggen) even je pen neer.

9) (spoeden) je naar huis!

10) (drukken) maar op de bel.