Werkwoorden tegenwoordige tijd - enkelvoud - 007

Vul de werkwoorden in. Klik dan op "nakijken" om de antwoorden te controleren.

Klik hier voor het werkwoordenschema.

Klik hier voor meer oefeningen.
1) (luiden) Hoe dat spreekwoord over die appel en de boom ook al weer?

2) (stuiten) Bij elke verandering je op verzet.

3) (redden) Misschien ik het om vanmiddag te gaan zwemmen.

4) (zweven) Hoog in de lucht een luchtballon

5) (poffen) Mijn opa altijd kastanjes in zijn open haard.

6) (vergroten) Als je die foto wordt het erg onduidelijk.

7) (schudden) je leraar bij iedereen de hand aan het begin van de dag?

8) (verdwalen) Dankzij het navigatiesysteem hij nu nooit meer.

9) (bukken) Ik en kan er dan net onderdoor.

10) (verbreden) Als dat bedrijf de weg gebeuren er minder ongelukken.